STK Kurumsal Hizmetlerde Profesyonel Destek

STK kurumsal hizmetler noktasında bizler;

 • Dernek Kuruluşu
 • Mevzuat Danışmanlığı
 • Mali Danışmanlık
 • Kaynak Geliştirme Danışmanlığı
 • Proje Danışmanlığı
 • Sanal Ofis
 • Saha Çalışmaları
 • Hukuksal Danışmanlık
 • Reklam Danışmanlığı
 • Web Tasarım Hizmeti
 • Grafik Tasarım Hizmeti
 • Sosyal Medya Yönetimi
 • Otomasyon Kiralama
 • Callcenter
 • Diğer Hizmetler

Alanlarında sizlere arzu ettiğiniz hususlarda ve bu süreçte ihtiyacınız olan tüm aşamalarda üst düzey hizmet standartlarını sunmaktayız.

Derneklerde Mevzuat ve Mali Danışmanlık

Her derneğin kendi iç disiplinini muhafaza edebilmesi, işlemlerini sağlıklı bir şekilde ifa edebilmesi ve dernek organlarının çalışmalarının başarılı bir şekilde ilerlemesi için tüzüğe ihtiyacı vardır. Dernek tüzüğü; dernek iç ilişkilerini düzenleyen ve dernek üyelerinin muhatap olduğu kurallar bütünüdür. Aynı şekilde derneğin de muhatap olduğu ve yasal sınırlarını çizen kurallar bütünü vardır. Bu kurallar bütünü mevzuat takip edilmesi ile anlaşılabilir. Derneklerde mevzuat danışmanlığı işte bu noktada devreye girer. Derneğin muhatap olduğu tüm kuralları inceler ve yasal mevzuatı takip eder. Değişen kurallara göre derneğin revize edilmesi gereken yönlerine işaret ederek derneğin hukuksal problemlerini giderir. Derneklerde mevzuat yönetimi fevkalade önemli olup hassasiyetle ifa edilmelidir. Aksi takdirde ileride doğacak hukuksal sorunların muhatabı olunacaktır.

Derneklerde mevzuat danışmanlığı kadar önemli olan bir diğer danışmanlık ise mali danışmanlıktır. Derneklerde mali danışmanlık hizmeti dernek ekonomisinin en önemli dayanağıdır. Derneklerde bütçe yönetiminin en ince ayrıntısına kadar ele alınarak değerlendirilmesi ve doğru bir şekilde kaynak kullanılmasının planlanmasını yaparak dernek ekonomisinin başarılı ile sürdürülebilmesi sağlanmaktadır. Bu noktada oldukça profesyonel destek alınmalıdır.

Derneklerde Kaynak Geliştirme Danışmanlığı

Bir derneğin kurumsallaşarak büyümesi derneğin istikbali için en önemli amaçlardan birisidir. Derneğin kapasitesinin artırılması ve mevcut kapasitesinin güçlendirilerek ilerlenmesi kurumsal sistemleşme noktasında mihenk taşıdır. Tüm bu süreçlerin doğru bir şekilde gerçekleştirilmesi ise derneklerde kaynak geliştirme danışmanlığı hizmeti ile mümkündür.

Derneklerde Proje Danışmanlığı ve Sanal Ofis Kavramı

Her derneğin bir amacı vardır ve bu amaç derneğin kurulması için gerekli bir unsurdur. Derneğin amacı doğrultusunda birtakım faaliyetler gerçekleştirilmesi ve projelerin ortaya konulması gerekmektedir. Bu projeler dernek akıbetini ve başarısını etkileyen en önemli unsurlardan birisidir dolayısıyla emin ellere ve profesyonel uzmanlara teslim edilmelidir. Aksi takdirde alışılagelmiş ve sıradan bir dernek olmaktan öteye gidilemez. Bu nedenle derneklerde proje danışmanlığı almak günümüzün ihtiyaçları arasındadır.

Derneğin profesyonelleşmesi ve çağın hizmetlerine cevap verir nitelikte olması sanal ofis kavramının dernek ruhuna yerleştirilmesi gerekir. Her derneğin sanal ofis kavramına önem vermesi ve çağrı yönetim hizmeti alması dernek için isabetli olacaktır.

Derneklerde Saha Çalışmaları

Derneğin amacı doğrultusunda saha çalışması yapması hem dernek amacına hizmet noktasında hem de piyar çalışması noktasında dernek için hayati önem taşımaktadır. Söz gelimi; kurban kesimi ve dağıtımı, su kuyusu projeleri gibi faaliyetler noktasında başarı için profesyonel ekiplerden destek almak hayatidir.

Derneklerde Hukuksal Danışmanlık

Hukuk devletinde hayatın tüm akışı kanunlar ile düzenlenmiştir. Bu kurallara uyulmadığı takdirde yaptırım kavramı söz konusu olmaktadır. Herhangi bir hukuki yaptırım ile muhatap olmamak için derneklerin hukuk danışmanlığı hizmeti alması dernek hayatı için elzemdir. İşte bu noktada bizler liyakat sahibi hukukçular ile sizlere hukuki süreçlerde yaşanan uyuşmazlıkların çözümleri için yardımda bulunuyoruz. Bu noktada ehil hukukçular sayesinde kanuni hiçbir problem yaşanmaması için sizlerin yanındayız.