Vakıf Danışmanlığı

Vakıf, insanlığın yardımlaşma ve dayanışma duygusunun kurumsallaşmış halidir. Başka bir deyişle, kişilerin hiçbir karşılık beklenmeksizin kendi mallarını ve haklarını mülkiyetinden çıkararak tüm canlıların hizmetine ve yararına tahsis etmeleridir. Dolayısıyla vakıf; temeli sevgi, hoşgörü, şefkat ve merhamet duygusu olan ulvi ve kutsi bir düşüncenin ürünüdür. Vakıf medeniyeti ise bu düşüncenin müstesna bir tezahürüdür. Vakıflar yoksulun, düşkünün yanında olarak, eğitimden ibadete, gıdadan sağlığa birçok alanda şefkat elini tüm muhtaçlara uzatarak hayatın merkezinde kendine güçlü bir yer edinmiştir. Bu medeniyetin geleceğe taşınmasının yolu hiç tereddütsüz ve şüphesiz toplumun vakıf bilincine sahip olmasından geçmektedir. Bugün artık vakıf bilinci içerisindeyiz, ona sahip çıkıyoruz, ecdadımızın emaneti olan vakıf medeniyetini bizden sonraki nesillere aktarmak için çaba sarf etmekteyiz.

Şirketimiz; Vakıfların, vakfiyelerinde ve vakfiye yerine geçen belgelerde yer alan hayri, sosyal, kültürel, ekonomik şartları ile hizmetleri yerine getirmesi konusunda danışmanlık görevini icra etmektedir.

STK Kurumsal Hizmetler A.Ş. olarak, Vakıfların amaç planlanmasına,  bütçeleme işlemlerine, gelir kaynaklarının ve mali yönetiminin geliştirilmesine rehberlik ediyoruz.

“Vakfet, Yaşa ve Yaşat!” vizyonunun yolunu işbirliğiniz ile oluşturmaktayız.

STK KURUMSAL HİZMETLER; alanında Türkiye’nin en iyi kadrosu ile siz STK temsilcilerine mevzuat danışmanlığı hizmeti sunmaktadır.