SPOR KULÜBÜ DANIŞMANLIĞI

7405 Sayılı Spor Kulüpleri ve Spor Federasyonları Kanunu ile spor kulüpleri, kulüplerin kuruluşu, organları, bütçeleri, gelir giderleri, görevleri, yetki ve sorumlulukları ile diğer hususlar bu kanunla düzenlenmiştir. Bu kanunla birlikte spor kulüpleri dernek statüsünden çıkarılarak yeni bir tüzel kişilik türü oluşturulmuştur. Oluşturulan kulüp tüzel kişiliği 1982 Anayasa’sının 33 üncü maddesi ile derneklere sağlanan Anayasal dayanaktan yoksun bırakılmıştır.

7405 Sayılı Kanun öncesinde spor kulüpleri, öncelikle 5253 Sayılı Dernekler Kanunu’nu kapsamında dernek olarak kurulmakta, arkasından Gençlik ve Spor Bakanlığı’na tescil ile spor kulübü vasfını kazanmaktaydılar. Ancak 7405 sayılı Kanun ile bu durum ortadan kaldırılmış, spor kulüpleri artık yalnızca Gençlik ve Spor Bakanlığı’na yapılan tescil ile kulüp statüsü ve tüzel kişilik kazanmaktadır.

Kulüplerin, 7405 Sayılı Kanun kapsamında kurulmasına, Bakanlığa tescilinin yapılmasına, ilk genel kurulunun ve takip eden diğer genel kurullarının yapılmasına, organlarının oluşturulmasına, üst kuruluş oluşturmasına, birleşmelerinin ve mal varlıklarının devrinin yapılmasına ile tasfiyelerine ve daha birçok konuda danışmanlık hizmeti sunmaktayız.  Söz konusu Kanun ile spor kulüpleri ve üst kuruluşları, bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren (26/04/2022) en geç bir yıl (26/04/2023)  içinde tüzükleri ile idari ve mali yapılarını bu Kanun hükümlerine uygun hâle getirmekle hükümlü kılınmış olup, bu süre içinde uygunluğunu sağlayamayanlara altı aya kadar ek süre verilebilir. Buna rağmen uygunluğunu sağlayamayanların Bakanlık nezdindeki tescilleri iptal edileceği belirtilmiştir.

STK Kurumsal Hizmetler A.Ş., spor kulüplerinin ve spor anonim şirketlerinin spor faaliyetlerinin verimli bir şekilde devamlılığını sağlayabilmeleri ve idari para cezaları ile karşılaşmamaları için gerekli olan tüm idari iş ve işlemlerinde danışmanlık desteği vermektedir.

STK KURUMSAL HİZMETLER; alanında Türkiye’nin en iyi kadrosu ile siz kulüp temsilcilerine mevzuat danışmanlığı hizmeti sunmaktadır.