Hukuk Danışmanlığı

Hukuk Danışmanlığı

Herhangi bir konu hakkında konunun hukuki yönü ile ilgili olarak bilgisine danışılan kişiye hukuki danışman denir. Hukuk danışmanı olabilmek hukuk fakültesi mezunu olmak yeterli değildir, Bir barodan avukatlık ruhsatı almış olmak da zorunludur. Yani hukuk danışmanlığı mesleğini icra etmek için, kişinin avukatlık yapabilecek seviyede olduğunun tescillenmesi şarttır.
Hukuk danışmanları bireysel olarak bir büro açabilir, var olan bir büroya katılabilir ya da bir kuruma hukuki danışmanlık verebilir. Hukuk danışmanları; yaşanmış, yaşanan ya da yaşanması beklenen olaylar ile ilgili önleyici ve giderici hukuki yardımı sağlarlar. Danışmanlık verilecek olan kişi ya da kurumlar ile imzalanan sözleşmeye göre hukuk danışmanının görev ve sorumlulukları değişiklik gösterebilir. Ancak genel hatları ile hukuk danışmanın görev ve sorumlulukları şöyle sıralanır;

 • Sözleşmenin kapsamında olan her türlü hukuki konuya açıklık getirmeye çalışmak,
 • Danışanları herhangi bir adım atmadan önce hukuki anlamda bilgilendirmek ve böylece ortaya çıkabilecek sorunların önüne geçmek,
 • Danışanları; dava, icra ya da şikayet gibi hukuki süreçler konusunda bilgilendirmek ve gerekli olan durumlarda müdahil olmak.
 • STK KURUMSAL HİZMETLER olarak dernekler ile ilgili her konuda deneyimli uzman avukatlarla, hukuksal danışmanlığınızı yapıyoruz.

Hukuk danışmanlığı günümüzde farklı sektörde firmalar için özel olarak yapılmaktadır. Böylece yaşanmış, yaşanan ya da yaşanması beklenen durumlar ile alakalı önleyici, giderici yardımlar sağlanır. Danışmanlık verilecek kişi veya kurumlarla özel bir anlaşma yapıldığı için farklılıklar yaşanmaktadır.

STK Kurumsal Hizmetler Anonim Şirketi, dernekler ile alakalı her konuda deneyimli avukatları ile size yardımcı olmaktadır. Hukuki ve adli konularda yardım sunulmaktadır. Eğer farklı sebeplerden dolayı bunlardan yararlanmak istiyorsanız iletişime geçmeniz yeterlidir.

Sizi ayrıntılı olarak incelerek durumunuzu ele alan firmamız, hukuksal sorunlarınıza profesyonel çözümler sunmaktadır. Derneğiniz özel bir şekilde incelenerek, alanında uzman avukatlar ile yardımcı olunmaktadır.

Dernek Hukuk Danışmanlığı

Dernekler, kurulduktan sonra farklı sebeplerden ötürü hukuksal danışmanlık hizmetleri alabilir. Bu süreçler hakkında hızlı ve doğru bilgi edinmek, sorunları kısa sürede çözeceği için oldukça önemlidir. Dolayısıyla alanında uzmanlaşmış avukatlarla çalışmak, dernekler için şarttır.

STK Kurumsal Hizmetler Anonim Şirketi farklı alanlarda uzmanlaşmış avukatları ile derneklere aradıkları hukuk danışmanlığı hizmetlerini vermektedir. Bu kapsamda sadece mahkemelerde avukatlarla temsil hizmeti sağlanmamaktadır. Bunun dışında konu hakkında bilgi almak, soru sormak isteyenlere de çözümler sunulmaktadır.

Dolayısıyla dernek kurmuşsanız ya da kurmayı planlıyorsanız, her türlü hukuksal yardım için istediğiniz zaman iletişim kurabilir, konu hakkında bizi bilgilendirebilirsiniz.

Hukuksal Danışmanlık Çözümleri

Hukuk danışmanlık hizmetleri her derneğe özel bir şekilde verilmektedir. Bu kapsamda önleyici hukuk çalışmaları da yapılmaktadır. Böylece uyuşmazlıkların en düşük seviyeye indirilmesi hedeflenir. Derneklerin iletişime geçerek gerekli bilgileri vermesi ardından, konu ayrıntılı olarak incelenerek çözüm sunulmaktadır. STK Kurumsal Hizmetler Anonim Şirketi bu çerçevede,

 1. Atılması gereken adımlara bağlı yararlar ve zararlar,
 2. Duruma dair nasıl hareket edilmesi gerektiğinin değerlendirilmesi,
 3. Karşılaşılabilecek durumların analizleri,
 4. Atılması gereken adımlar,

Gibi çözümler sunmaktadır. Hukuksal konularda başından sonuna kadar derneklere yardımcı olan firmamız, böylece profesyonel olarak hukuk danışmanlığı vermektedir.

Dernekler için Hangi Hukuki Danışmanlık İşlemleri Yapılır?

Dernekler için özel bir şekilde sunulan hukuksal danışmanlık işlemleri oldukça geniştir. Yukarıda saydığımız konuların yanı sıra aşağıdaki çözümler de yine sunulmaktadır;

 1. Derneklere ve üyelere danışmanlık hizmetleri
 2. Dernek ismine yönelik dava açılması, takibi ve sonlandırılması
 3. Dernek uygulamaları esnasında alınması gereken izinlerin alınması
 4. Dernek yöneticileri üzerine açılacak ceza ya da tazminat davalarında, diğer davalarda vekillik görevinin üstlenerek başarılı şekilde davaların sonuçlandırılması
 5. Denetlenme işlemlerinin yapılarak, hukuki uyuşmazlıkların önlenmesi
 6. Yurt dışı dernek kurulum işlemleri
 7. Dernek yöneticileri hakkında açılmış olan tazminat veya ceza davalarında veya diğer dava türlerinde vekillik yapılası
 8. Dernek kurulması, sona erdirilmesi gibi işlemlerin yapılması
 9. Dernek işleyişi ve feshine dair idari ve hukuki davaların yürütülmesi
 10. Gayrimenkullerin alım satım işlemlerinin yapılması
 11. Yönetim kurulu danışmanlık hizmetleri
 12. Toplantı süreçlerinin takip edilmesi
 13. Üyelerin aidatlarının tahsil işlemleri
 14. Dernek masasına yapılacak itirazların takibi, gerekli işlemlerin sağlanması

Dernekler için hukuk danışmanlığı sadece bunlarla da sınırlı değildir. Derneğe yardım toplamak üzere gerekli işlemlerin hazırlanmasında da çözümler alınabilmektedir. Bu bakımdan derneğiniz için danışmanlık almanız gerekiyorsa iletişim kurmanız yeterlidir.

Dernek Kurulum İşlemleri

Dernekler için verilen hukuk danışmanlığı yalnızca hukuksal sorunları, davaları ve hukuki konularda bilgi almayı kapsamamaktadır. Eğer bir dernek kurmak istiyorsanız bunun için şartlar ve belgeler vardır. Eğer bunlarda bir sorun varsa kurulum işlemleri de yapılamamaktadır.

Dolayısıyla derneğin hızlı bir şekilde, sorun yaşanmaksızın kurulması isteniyorsa danışmanlık hizmetlerinden burada da yapılabilir. Zira başvuru ardından dernek 60 gün incelenmedir. Bu esnada bir problem varsa düzeltilmesi istenmektedir.

Şayet 30 gün içine eksikler giderilmezse, Asliye Hukuk Mahkemesi’nde feshi için dava açılmaktadır. Dolayısıyla profesyonel hukuk danışmanlığı ile bunlar yaşanmadan sorunsuz bir kurulum süreci geçirilebilir.

Dernekler açılabildiği gibi aynı şekilde kapanması da mümkündür. Bunun nedenleri oldukça farklıdır. Eğer açtığınız bir derneği kapatmak istiyorsanız da bir takım hukuki süreçler vardır. Bunları hızlı ve sorunsuz bir şekilde tamamlamayı arzuluyorsanız, hukuki danışmanlık hizmetlerinden yararlanabilirsiniz.

Böylece kapanma sürecini de sorunsuz ve hızlı bir şekilde tamamlayabilirsiniz. Bu bakımdan dernek açmayı düşünüyorsanız veya açmışsanız, ilgili konuda hukuksal danışmanlık için iletişim kurabilirsiniz.