DERNEK KURULUŞU

DERNEK KURULUŞU

Günümüzde çevremizde gördüğümüz, denk geldiğimiz, bağışta bulunduğumuz ve yahut yardım aldığımız birçok sivil toplum kuruluşları vardır. Sivil toplum kuruluşlarının farklı farklı çeşitli bulunmakta, kuruluş biçimleri, işleyişleri, yönetim organları, amaçları hedefleri birbirinden çok çok ayrı olan bu sivil toplum kuruluşlarının en başında dernek gelmektedir.

Kanun tarafından herkese dernek kurma hakkının tanınması ve dernek kuruluşunun sadece istisnalar dışında kuruluş bildirim formu ve dernek tüzüğüne dayandırılması bu sürecin çokta kolay olduğu anlamına gelmez. Şimdi STK gönüllüleri için dernek kuruluşu için hangi aşamalar izlenir bunları inceleyelim.

Fiil ehliyetine sahip (18 yaşından büyük ayırt etme gücüne sahip(mahkeme tarafından hakkında kısıtlılık kararı verilmemiş herkes önceden izin almaksızın dernek kurma hürriyetine sahiptir Türkiye’de yerleşme hakkına sahip olan yabancı gerçek kişilerde dernek kurabilirler.

Dernek kuruluşu için amaçları ortak 7 kişi bir araya gelerek aynı düşünce ve faaliyet içerisinde bulunmalıdır. Sonra ise derneğe isim bulmalıdır. Derneğe vereceğimiz isimler bizi tanıtan faaliyetlerimizi temsil eden bir isim olmalıdır.

 (Türk, Türkiye, Cumhuriyet, Atatürk ) gibi kelimeler kuruluş aşamasında kullanılamaz. Bir de aktif olarak faaliyet gösteren, mahkeme kararı ile kapatılmış ya da fesih edilmiş bir derneğin adı, amblemi ya da benzeri işaretleri yeni kurulacak dernekler tarafından kullanılamaz. Derneğinizin amaçlarının derneğimizi de temsil edecek bir tüzük hazırlayalım. Derneğinizin amaçlarının derneğimizi de temsil edecek bir tüzük hazırlayalım.

Derneğimize bir de yer bulmamız gerekli tabi. Ve son olarak dernek kuruluşu için Dernek tüzüğü, kuruluş bildirgesi, tebligat, kira sözleşmesi, tapu ya da emlak beyanımız gibi gerekli evraklarımızı tamamlayarak İl Dernekler müdürlüğüne başvurumuzun yapalım.

Dernek kuruluşu gerçekleştikten sonra yapılması gerekenler;

Dernek faaliyet belgesinin alınması, dernek banka hesabının açılması,

Dernek merkezine ait elektrik, su, internet gibi aboneliklerin gerçekleştirilmesi,

Tutulması zorunlu olan defterlerin tasdik edilmesi,

 İlk genel kurulun 6 ay içinde yapılması, alındı belgesinin bastırılması,

 Derbis şifresinin geçici başkandan alınması,

 İç denetim raporunun yılda en az 1 kere oluşturulması, 

Yardım toplama izninin alınması ve gelir gider defterinin tutulması, 

 Bürokratik süreçler derneğin tüzel kişilik kazanmasından sonra asıl zorluk ortaya çıkmaktadır. Tüm bu süreçte STK gönüllülerinin yanında yer almaktayız. Alanında uzman ve tecrübeli ekibimizle birlikte dernek kuruluşunun tüm yönetim süreçlerinin tek bir çatı altında toplayarak hizmet vermekteyiz.  STK Kurumsal Hizmetler sizlere dernek kuruluş sürecinde siz STK gönüllülerine profesyonel hizmet sağlamaktadır.

  Ulaştırmanın sorumluluğu ve bilinciyle çalışan konularda bilgilerin toplandığı merkez olma yoluyla hızlı ve emin adımlarla ilerlemek ve tüm faaliyetlerimizde bu önemli adımlarla ilerlemekteyiz.Türkiye için var olmuş bu şirketimizde sivil toplum alanındaki çalışmalarımızın gönüllülük ruhunu ve motivasyonunu kaybetmeden daha organize, verimli ve sürekli olmasına katkı sağlamaya gayret etmekteyiz.

  ADRES

  Küçük Bakkalköy Mahallesi Ayşe Hatun Çeşme Sokak No:5 /18 Ataşehir/İSTANBUL

  TELEFON

  0 212 986 07 15

  EMAIL

  info@stkhizmetler.com.tr

  Open chat
  Detaylı Bilgi İçin