Proje Danışmanlığı

Proje Danışmanlığı Hizmetleri

 

STK Kurumsal Hizmetler A.Ş.; toplumsal örgütlenmeyi destekleyerek katılımcı demokrasinin kökleşmesine ve toplumun yaşam kalitesinin yükseltilmesine katkıda bulunmayı vizyon olarak benimsemiştir. Bu doğrultuda, çağdaş dünya ile bütünleşmiş güçlü bir sivil toplum oluşumuna katkıda bulunmayı, sivil toplum kuruluşlarına ve diğer tüm muhataplarına güler yüzle ve kaliteli hizmet sunmayı hedeflemiştir.

Şirketimiz, kurumsal kapasitelerinin geliştirilmesi, kamu ile olan ilişkilerinin artırılması ve karar alma mekanizmalarına aktif katılım sağlanması gibi çeşitli amaçlarla STK’ların  faaliyetlerini desteklemek amacıyla hibe sağlayan kurum ve kuruluşlara projeler sunmaktadır.

10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununun 29 uncu maddesine dayanılarak hazırlanan ve 03/07/2006 tarihli ve 2006/10656 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Dernek, Vakıf, Birlik Kurum, Kuruluş, Sandık ve Benzeri Teşekküllere Genel Yönetim Kapsamındaki Kamu İdarelerinin Bütçelerinden Yardım Yapılması Hakkında Yönetmelik çerçevesinde, STK’lara projenin yazımı, yürütülmesi ve sonuçlandırılmasına yardımcı olmaktadır.

Bu kapsamda, Dernekler, Vakıflar ve Spor Kulüpleri ile bunların kurmuş olduğu üst kuruluşlarının proje başvurusunun yapılması, yürütülmesi ve sonuçlandırılmasına ilişkin iş ve işlemlerin etkin ve verimli bir şekilde takibini yürütmekteyiz.

STK KURUMSAL HİZMETLER; alanında Türkiye’nin en iyi kadrosu ile siz STK’lara proje danışmanlığı hizmeti sunmaktadır.

Sivil toplum kuruluşlarına tüm iş süreçlerinde destek olmak için çalışıyoruz. Sivil toplum kuruluşlarının gerçekleştirmekte olduğu projelerde yanlarında yer alarak yardımcı olmaktan keyif alıyoruz. Yürütmekte olduğunuz proje sürecinde sizlere sürekli destek sağlayarak, ihtiyaç duyduğunuz her konuda bilgilendiriyoruz. Yürütmekte olduğunuz ya da yürütmeyi amaçladığınız projeler de destek almak için bizler ile iletişime geçebilirsiniz.

Proje danışmanı tasarlanan projeler proje yönetme ve uygulama işlerini yürüten kişiye verilen mesleki isimdir. Proje hedeflerini ve yönetimini en iyi şekilde gerçekleştirmek için çalışır

Her derneğin bir amacı vardır ve bu amaç derneğin kurulması için gerekli unsurdur. Derneğin amacı doğrultusunda birtakım faaliyetler gerçekleştirilmesi ve projelerin ortaya konulması ve gerekmektedir

Bu projeler dernek akıbetini ve başarısını etkileyen en önemli unsurlardır. Dolayısıyla emin ellere profesyonel uzmanlara teslim edilmelidir. Aksi takdirde alışılagelmiş ve sıradan bir dernek olmaktan öteye gidilmez. Bu nedenle derneklerde proje danışmanlığı günümüzün ihtiyaçları arasındadır.

Proje uygulama tecrübesine sahip olan proje danışmanının görev sorumlulukları şunlardır;

 • Projelere çözüm bulmak ve belirlenen fırsatları değerlendirmek
 • Bir takım kaynaklara başvurarak riskleri yönetmek
 • Proje yazım yönetim raporlaması oluşturmak
 • Tanımlanan kapsama uygun hedefler koymak ve onları yürütmek
 • Firmanın amacına uygun faaliyetler oluşturmak
 • Toplumsal faydayı kaliteyi göz önünde bulunduran çalışmalar yapmak
 • Kurumsal organizasyonu ve finansal kapasiteyi arttırmak
 • Firmanın genel giderlerini karşılayacak şekilde kaynak oluşturmak
 • Proje ekibini en iyi şekilde yönetmek

Proje danışmanlığı firmalara hayata geçirmeyi düşündükleri işe yönelik yapılmaktadır. Bu çerçeveye sadece firmalar değil sivil toplum kuruluşları, dernekler de girmektedir.

Her derneğin bir kuruluş amacı vardır. Bunu yerine getirebilmek için de bir takım projeler ortaya konulur. Danışmanlık hizmetleri hem potansiyel sorunların çıkmaması hem de projenin kısa sürede detaylı hatları ile ortaya çıkasında önemlidir.

Eğer yeni bir dernek kurmak istiyorsanız, en başında bundan faydalanmak tüzüğe uygun projeler bulmanıza yardımcı edecektir. Şayet tüzükte bulunmayan bir proje ise tüzük değişimi için gerekli işlemler de sağlanabilir. Böylece danışmanlık oldukça geniş kapsamlıdır.

Her derneği özel bir şekilde değerlendiren STK Kurumsal Hizmetler Anonim Şirketi, istediğiniz sonuçlara kısa süre ulaşmanıza yardımcı olmaktadır.

Proje Danışmanlığı Nasıl Yapılır?

STK Kurumsal Hizmetler, proje danışmanlığı kapsamında ayrıntılı çözüm önerileri sunmaktadır.  Bu çerçevede ilk olarak dernek yetkililerinin konu hakkında iletişime geçmesi gerekir. Ardından kurucular ve yetkililer ile bir görüşme yapılarak nasıl bir proje olduğu ayrıntıları ile birlikte konuşulur.

Bu süreçte onların ne istediği, neye gereksinim duyduğu, yapılabilecekler ve tavsiyeler verilir. Ayrıca gerekli mevzuatlar hakkında bilgilendirme yapılarak, sürecin hukuka uygun olması sağlanır. Eğer dernek henüz kurulmamışsa tüzüğün derneğin kuruluş amacına uyumlu hazırlanması yardım edilir.

Bunun yanı sıra proje mevcut tüzük ile uyumlu değilse, tüzüğün değiştirilmesi için danışmanlık da yine verilmektedir. Tüm bu süreçler ilgili derneklere özel bir şekilde yapılmaktadır.

Proje Danışmanlığında Neler Yapılır?

Her derneğin projesi farklıdır. Bu nedenle proje danışmanlığı da ilgili derneğe özel bir şekilde planlanır. Ancak yapılan işlemler maddeler halinde temel olarak şöyledir;

 1. Projelere çözüm bulmak
 2. Proje yazım yönetim raporlaması meydana getirmek
 3. Tanımlanan kapsama uygun hedefler belirlemek ve yürütmek
 4. Projede belirlenen fırsatları değerlendirmek
 5. Proje ekibini en iyi şekilde yönetmek
 6. Kaynaklara başvurarak riskleri yönetmek
 7. Derneğin amacına uygun faaliyetler oluşturmak
 8. Toplumsal faydayı kaliteyi göz önünde bulunduran çalışmalar gerçekleştirmek
 9. Kurumsal organizasyonu arttırmak
 10. Finansal kapasiteyi arttırmak
 11. Derneğin genel giderlerini karşılayacak şekilde kaynak oluşturmak

Böylece proje danışmanlığı kapsamında derneklere ayrıntılı çözüm önerileri sunulmaktadır. Bunlardan yararlanmak istiyorsanız, iletişime geçerek ayrıntılı bilgi alabilirsiniz.

Proje Ekip Yönetimi Danışmanlığı

Her dernek amacını en iyi şekilde yerine getirmek ister. Bunun için amacın doğru bir şekilde planlaması şarttır. Böylece sonuçlar da en başından daha iyi alınabilir. Ancak planlama ne kadar düzgün olursa olsun önlemler yeterince alınmamışsa, başarılı bir şekilde yönetilmemişse istenen sonuç elde edilemeyebilir.

Eğer projenizin başarıya kavuştuğunu görmek, en kısa sürede sonuçları izleyebilmek istiyorsanız proje danışmanlığı hizmetleri burada da sizlere çözüm sunmaktadır. Bu kapsamda her dernek ve proje özel olarak ele alınmakta, bu kapsamda yapılabilecekler detaylı olarak düşünülmektedir.

Bununla sınırlı kalmadan proje için belirlenen ekip incelemekte, buna özel bir şekilde yönetim tavsiyeleri de verilmektedir. Alanında profesyonel olarak çalışan STK Kurumsal Hizmetler, böylece projenize gerekli çözümleri sunmaktadır.

Bunun yanı sıra proje için oluşturulan bütçe ve kaynaklar da ayrıntılı bir şekilde değerlendirilmektedir. Zira kaynakları hatalı kullanmak, istenen sonuçlara ulaşamamaya ya da masrafların daha fazla olmasına neden olabilir.

STK Kurumsal Hizmetler proje kapsamında istenenleri, yapılacakları ve bunun için ayrılan kaynakları inceleyerek, bütçeyi daha iyi değerlendirmenize olanak tanımaktadır. Proje danışmanlığı kapsamında sunduğumuz hizmetlerden yararlanmak istiyorsanız bizimle iletişime geçerek, konu hakkında ayrıntılı bilgi almanız ve projenizi değerlendirmek için hemen randevu istemeniz mümkündür.