Stk Kurumsal Hizmetler

Genel kurul toplantılarınızı yaptınız mı?

        Bilindiği üzere; 7244 sayılı Yeni Koronavirüs (Covid 19) Salgınının Ekonomik ve Sosyal Hayata Etkilerinin Azaltılması Hakkındaki kanun gereğince; Dernekler tarafından verilecek bildirim ve beyannameler ile Dernek genel kurul toplantıları, 31.10.2020 tarihine ertelenmiştir. 7244 sayılı kanunun 2’inci maddesinin (ç) bendinde; 11.11.2020 tarihli ve 7256 sayılı kanunla yapılan değişikliğe istinaden; Derneklerin beyanname ve bildirimlerinin verilmesi ile genel kurul toplantılarının ertelenmesine ilişkin süre, İçişleri Bakanlığının 24.11.2020 tarihli ve E.7507 sayılı oluru ile 28.02.2021 tarihine kadar uzatılmış olup bu kapsamda ertelenen genel kurul toplantılarının 28.02.2021 tarihinden sonra 30 gün içinde yapılması 2019 yılına ait verilmemiş beyanname ve bildirimlerin 28.02.2021 tarihine kadar verilmesi gerektiği belirtilmiştir. Nihayetinde İçişleri Bakanlığının 02.03.2021 tarihli “Koronavirüs ile Mücadele Kontrollü Normalleşme Süreci” başlıklı duyurusunda; Dernekler tarafından düzenlenecek genel kurul dahil kişilerin bir araya gelmesine neden olan her türlü etkinlikleri düşük, orta, yüksek risk gruplarında; kişi başına 8 m² alan bırakma ve aynı anda bulunabilecek azami kişi sayısı 300’ü geçmemek üzere ilgili kurum/kuruluşların yetkilerince her türlü tedbirler alınarak yapılabileceği. Çok yüksek risk grubunda yer alan illerimizde ise yeni bir karar alınıncaya kadar, düzenlenecek genel kurul dahil kişilerin bir araya gelmesine neden olan her türlü etkinliğin erteleneceği, ayrıca denetim faaliyetlerinin kesintisiz yürütülmesi amacıyla yukarıda belirtildiği şekilde, kişilerin bir araya gelmesine neden olacak her türlü etkinliğin, Valilik/Kaymakamlıklara (ilgili mevzuatında başkaca bir hüküm bulunmadığı takdirde en az üç gün öncesinden) bildirilmesi ve belirlenen kurallara ve kişi ve alan sınırlamalarına riayet edilip edilmediğinin denetim ekiplerince kontrol edilmesinin sağlanacağı belirtilmiştir.

        Derneklerin her türlü iş ve işlemleri ile genel kurul toplantıları konusunda profesyonel bir ekiple çalışmak isterseniz, sizlere en uygun desteği vereceğimizi bilmenizi isteriz. İddialıyız, bu işi en iyi biz yaparız.

Dernek Kuruluşu

STK Kurumsal Hizmetler profesyonel kadrosuyla,   derneğiniz hakkında her türlü                konuda yanınızda.                                                                    

Dernek Danışmanlığı

İnovasyon, değer yaratan bir fikir ya da buluşu müşterilerin ücret ödeyeceği bir mal veya hizmet haline getirme süreci olarak tanımlanır. dwddkpodkdawpodapdkdwa

Vakıf Kuruluşu

Çalışma Programı Stratejisi belirler. Size özel Çalışma Programı oluşturmak için iletişim bölümünden bizimle iletişime geçebilirsiniz. dawıodıao

Mali Danışmanlık

Siz STKların hem saha faaliyetleriniz hem de diğer çalışmalarınız için en uygun kaynak araştırması yapar. Sizlere verimliliği yüksek, bütçesi uygun projeler hazırlar.

Dernek Kuruluş işlemleri

STK kurumsal hizmetler olarak bizler dernek kurmak isteyen her kişi ve kurumun ilgili süreçteki tüm süreç ve prosedürlerini sağlıklı bir şekilde yapmakta ve sürecin doğal seyri ile devam etmesi için doğabilecek sorunları en pratik şekilde çözmekteyiz.

Dernek Danışmanlığı

Dernek kurma fikri aklınıza geldikten sonra geri kalan tüm işlemlerde yanınızdayız. Detaylı Bilgi İçin

Güncel Sektörel Bilgiler

  Ulaştırmanın sorumluluğu ve bilinciyle çalışan konularda bilgilerin toplandığı merkez olma yoluyla hızlı ve emin adımlarla ilerlemek ve tüm faaliyetlerimizde bu önemli adımlarla ilerlemekteyiz.Türkiye için var olmuş bu şirketimizde sivil toplum alanındaki çalışmalarımızın gönüllülük ruhunu ve motivasyonunu kaybetmeden daha organize, verimli ve sürekli olmasına katkı sağlamaya gayret etmekteyiz.

  ADRES

  Küçük Bakkalköy Mahallesi Ayşe Hatun Çeşme Sokak No:5 /18 Ataşehir/İSTANBUL

  TELEFON

  0 212 986 07 15

  EMAIL

  info@stkhizmetler.com.tr

  Open chat
  Detaylı Bilgi İçin