Dernek Danışmanlığı

Sivil topluma rehberlik ederek ortak akla ulaşmak, değişen ve gelişen koşullara uyum sağlayarak çağdaş dünya ile bütünleşmiş güçlü bir sivil toplumu inşa etmektir.

Ülkemizde sivil örgütlenmenin ana gövdesini oluşturan ve bugün sayıları yüz binlerin üzerinde olan dernek tüzel kişiliklerinin tüm iş ve işlemlerinin etkin, verimli ve uluslararası standartlara uygun bir şekilde yürütülebilmesi ve derneklerin, derneklerin oluşturduğu üst kuruluşların nicel ve nitel kapasitelerinin artırılması amacıyla birçok çalışma yürütmekteyiz.

Bu kapsamda sivil toplum alanında faaliyet gösteren STK temsilcilerinin işlemlerini mevzuata uygun bir şekilde yürütmelerini ve dernekler mevzuatına pratik bir şekilde ulaşabilmelerini sağlamak amacıyla derneklere güncel mevzuat bilgilerini sunmaktayız.

STK KURUMSAL HİZMETLER; alanında Türkiye’nin en iyi kadrosu ile siz STK temsilcilerine mevzuat danışmanlığı hizmeti sunmaktadır.

Dernek Kurulurken Hangi Belgeler Gerekir?

Dernek danışmanlığı almak istiyorsanız ilk olarak gerekli evraklar bilinmelidir. Eğer eksik olursa işlemler de uzayacaktır. Süreç esnasında gerekli evraklar aşağıda olduğu gibidir;

 1. Eğer tapuda mesken olarak gösterilen yerde kurulum yapılacaksa, apartman sakinleri oy birliğiyle onay vermelidir.
 2. Eğer tüzel bir kişi mevcutsa, söz konusu şahsın kuruluş belgesi, unvanı, tüzel kişilik tarafından yetkilendirilen kişi için alınan karar örneği, unvanı olmalıdır.
 3. Yabancı uyruklu kurucular mevcutsa, oturum izni olduğuna dair belge hazırlanmalıdır.
 4. Kurucular arasında kar amacı bulunmayan kuruluşlarda bulunuyorsa, İç İşleri Bakanlığı’ndan izin alındığını gösteren, kurucuların imzaladığı yazılı beyan alınmalıdır.
 5. Dernek amaç ve faaliyetlerini bildiren, zorunlu tüzük maddelerin mevcut olduğu nüshanın kurucu üyeler tarafından imzaladığı dernek tüzüğü hazırlanmalıdır.

Dernek danışmanlığı hizmetleri sayesinde evrakları kısa sürede hazırlayabilir, eksiksiz olarak tamamlayabilirsiniz. Belgelerin tamamlanması ardından İl Mülki İdare Amirliği Dernekler Birimine gidilerek, memura teslim edilmektedir.

Şayet eksik bulunmuyorsa alındığına dair evrak alınmaktadır. Böylece dernek de tüzel kişilik kazanmaktadır. Kurulan dernek, ardından İl Sivil Toplum Müdürlüğü’nce 60 günlük inceleme sürecine tabi tutulur. Şayet bir eksik mevcutsa yetkiliye 30 günde düzeltilmesini belirten bir tebligat yollanır. Yapıldığı takdirde inceleme devam eder.

Lakin 30 gün içerisinde bir girişim yapılmazsa Cumhuriyet Başsavcılığına fesih için başvuru yapılmaktadır. İlgili dava Asliye Hukuk Mahkemesine gidilerek açılmaktadır. Danışmanlık hizmetleri ile bu süreci hem hızlı hem de sorunsuz bir şekilde yürütmeniz mümkündür.

Alanında deneyimli bir şekilde çalışan firmamız, başından sonuna kadar tüm süreçte derneklerin yanında olmaktadır.

Dernek Kurulması Ardından Yapılacak İşlemler Neler?

Dernek danışmanlığı hizmeti sadece derneğin kurulum sürecini kapsamaz. Aksine, kurulduktan sonra yardımcı olunan bazı işlemler de vardır.

Dernekler kurulunca, dernek defterleri alınmaktadır. Zira bunları tutmak zorunludur. Ardından İl Sivil Toplum Müdürlüğü ya da notere onaylattırılır. Bunun dışında şu gibi işlemler de yine kurulum sonrasında yapılmaktadır;

 1. Geçici başkan tarafından, karar defterinde DERBİS şifresinin alınmasına ilişkin karar örneği ve dilekçesi
 2. DERBİS şifresinin talebi
 3. Vergi dairesine gidilerek vergi kimlik numarası alınması
 4. 1 Ocak ve 31 Nisan tarihleri arasında önceki senenin bildiriminin doldurularak, DERBİS üzerinden gönderilmesi
 5. Dernek için mühür ve kaşe basımı
 6. Kurucu üyeler arasında ilk genel kurul yapılana kadar görev dağılımı olması
 7. İlk sene içinde iç denetim raporunun hazırlanması

Bu gibi işlemler dernek kurulumu için zorunludur. Dernek danışmanlığı hizmetleri çerçevesinde yeni kurulan dernekler, bu süreç esnasında da yardım alabilir. Ayrıca zorunlu olmayan, lakin dernek faaliyetlerine avantaj sağlayacak bazı uygulamalar da vardır;

 1. Dernek adının tescil işlemleri
 2. Dernek tanıtım faaliyetleri, kampanya oluşturulması
 3. Yardım toplama izinlerinin alınması
 4. Dernek amaçlarına yönelik proje oluşturulması ve hibe başvurusu
 5. Spor derneklerinde sicil tescilinin yapılması
 6. Dernek web sitesi açılımı
 7. Dernek sosyal medya hesabı kurulumu, yönetimi

Dernek danışmanlığı hizmetleri sayesinde bu süreci en iyi şekilde yürütmeniz mümkündür. Firmamız konu hakkında profesyonel çözümler sunarak size destek olmaktadır.

Dernek Tüzüğü Nasıl Hazırlanır?

Dernekler kurulum aşamasında bir tüzük de hazırlamaktadır. Bu kuruluşların sahip olduğu projelerin yürütülmesi çerçevesinde, tüzükte ilgili maddelerin bulunup bulunmadığına dikkat edilmektedir. Şayet bulunmuyorsa bir takım ceza uygulamaları söz konusudur.

Dernekler tüzüğü hazırladıktan sonra değiştirebilir; ancak bunun için genel kurulun toplanması gerekir. Bu hemen olmayacağı gibi hem maddi hem de bürokratik bakımdan zordur. Dolayısıyla pratik bir çözüm arıyorsanız, dernek danışmanlığı hizmeti ile ne başında tüzüğü doğru hazırlamak önerilir.

Eğer tüzük içinde hangi konuların olduğunu merak ediyorsanız, ana hatları ile şu konulara yer verilmektedir;

 1. Yönetim kurulu ve denetim kurulu gibi organların görevleri, yetkileri, nasıl seçilecekleri, yedek üyelerin sayıları
 2. Uluslararası faaliyete dair detaylar
 3. Derneğin iç denetim şekilleri
 4. Üyelerin ödeyeceği giriş ücreti ve yıllık aidat gibi detaylar
 5. Dernek adı
 6. Üyelikten nasıl çıkarılacağı
 7. Genel kurul görev ve yetkileri
 8. Genel kurulun nasıl toplanacağı, toplanmaya dair detaylar
 9. Derneğin bulunduğu merkez
 10. Dernek amacı, amacı yapabilmek için gerçekleştirilecek faaliyetler
 11. Derneğe üyeliğin nasıl olacağı

Tüzüklerde bulunması gereken maddeler bunlarla limitli değildir. İlerleyen dönemlerde tüzükle ilgili sorun yaşamamak için dernek danışmanlığı oldukça önemlidir. Tüzüğün yanı sıra bir takım defterler de vardır. Bunlar,

 1. Bilanço defteri,
 2. Karar defteri,
 3. Üye kayıt defteri,
 4. İşleme kayıt defteri,
 5. Evrak kayıt defteri gibidir.

Eğer derneğinizi başarılı bir şekilde, sorunsuz olarak kurmak istiyorsanız firmamızla irtibat kurarak yardım alabilirsiniz.

Diğer Hizmetlerimiz

Bize Ulaşın!

Kuruluş ve Danışmanlık hakkında bilgi almak için bizimle iletişime geçin.