VAKIF KURULUŞU

VAKIF KURULUŞU

Vakfın tanımı “gerçek veya tüzel kişilerin yeterli mal ve hakları belirli ve sürekli bir amaca özgülemeleriyle oluşan tüzel kişiliğe sahip mal toplulukları” olarak yapılmıştır. Bu tanımdan anlaşılacağı üzere vakfı oluşturan en önemli üç unsur; mal varlığı, amaç, malın veya mal varlığının devamlı bir amaca özgülenmesidir.

Vakfın amacı; hukuka uygun, belirli, anlaşılabilir olmalı ve süreklilik arz etmelidir. Vakıf ve derneklerin yaşadıkları hukuki problemlerin kayağına baktığımızda çoğu zaman kuruluş aşamasında yapılan hata ve eksiklikleri görürüz. Dolayısıyla vakıf kuruluş işlemleri oldukça önemlidir ve özenle takip edilmelidir Fiil ehliyetine sahip her kişi vakıf kurabilir. Sınırlı ehliyetli kişiler ise ancak vasiyetname ile vakıf kurabilir ancak bunun için 15 yaşını doldurmak ve ayırt etme gücüne sahip olmak şartı aranmaktadır. Bununla birlikte tam ehliyetsiz kişiler vakıf kuramazlar. Tüzel kişiler de vakıf kurabilirler.

Vakıf kurma iradesi resmi senetle ve yahut ölüme bağlı tasarrufla olabilir. Resmi senetle kurulan vakıflar, vakıf senedi hazırlamak zorundadırlar. Vakıf senedinin kurucular tarafından noterde aynı anda imzalanması gerekir. Kurucular fazla ise bu işlemleri temsilci aracılığıyla ve senedin metninde bu yetkilendirmeyi yazmak daha pratik bir yol olabilir. Temsilci aracılığıyla yapılması durumunda, bu yetkinin noter tarafından temsilci belgesi verilmesi, bu belgede amaç, özgülenecek mal ve hakların yazılması zorunludur. Kurucular arasında şayet tüzel kişiler var ise; kuruluş belgesinde vakıf kurabileceğine dair hüküm bulunması gerekir. Vakfın bir diğer en önemli özelliği mal topluluğu olmasıdır. Belirli ve sürekli bir amaca özgülenecek mal varlığı olması gerekir. Vakıfların kurulması için gerekli olan tüm şartların yerine getirilip getirilmediğini mahkemeler denetlerler. Kuruluş şartları yeterli olması ve bunun tespiti durumunda mahkeme tarafından tutulan sicile tescil ile tüzel kişilik kazanırlar.

STK KURUMSAL HİZMETLER siz değerli STK gönüllülerine Vakıf Kuruluşunda sizlerin yanında yer alıp hizmet sağlamaktadır.

  Ulaştırmanın sorumluluğu ve bilinciyle çalışan konularda bilgilerin toplandığı merkez olma yoluyla hızlı ve emin adımlarla ilerlemek ve tüm faaliyetlerimizde bu önemli adımlarla ilerlemekteyiz.Türkiye için var olmuş bu şirketimizde sivil toplum alanındaki çalışmalarımızın gönüllülük ruhunu ve motivasyonunu kaybetmeden daha organize, verimli ve sürekli olmasına katkı sağlamaya gayret etmekteyiz.

  ADRES

  Küçük Bakkalköy Mahallesi Ayşe Hatun Çeşme Sokak No:5 /18 Ataşehir/İSTANBUL

  TELEFON

  0 212 986 07 15

  EMAIL

  info@stkhizmetler.com.tr

  Open chat
  Detaylı Bilgi İçin