Spor Kulübünün ve Spor Anonim Şirketinin Yer Değiştirmesi

SPOR KULÜBÜNÜN VE SPOR ANONİM ŞİRKETİNİN YER DEĞİŞTİRMESİ

(1) Spor kulüpleri ve spor anonim şirketleri aşağıda belirtilen haller dışında il değiştiremezler:

  1. a) Spor kulüpleri ve spor anonim şirketlerinin bulunduğu ilçe, belde veya köyün başka bir ile bağlanması veya ilçenin il olması halinde, spor kulüpleri ve spor anonim şirketlerinin eski ildeki spor faaliyetleri ile ilgileri sezonun bitimine kadar devam eder. Bunların nakilleri sezon sonunda yapılır.
  2. b) Kurum, kuruluş ve şirketlerin bünyesinde kurularak il müdürlüğü tarafından tescil edilen spor kulüpleri ve spor anonim şirketlerinin bağlı oldukları kurum veya kuruluşun merkezlerinin başka bir ile nakledilmesi halinde, tüzüklerinde gerekli değişiklikler yapılmak suretiyle yerleşim yeri, bağlı oldukları kurum veya kuruluşun merkezlerinin bulunduğu yeni ile nakledilebilir.

(2) Yerleşim yeri değişiklikleri il müdürlüğü tarafından ilgili spor federasyonlarına bildirilir.