Uluslararası Faaliyet ve Yabancı Derneklerin Faaliyetleri

Uluslararası Faaliyet:

5253 sayılı Dernekler Kanunu ile 4721 sayılı Türk Medeni Kanununa göre kurulan Dernekler;

–  Tüzüklerinde gösterilen amaçları gerçekleştirmek üzere uluslararası faaliyette veya iş birliğinde bulunabilir,

– Yurt dışında temsilcilik veya şube açabilir, ü Yurt dışında dernek veya üst kuruluş kurabilir,

– Yurt dışında kurulmuş dernek veya kuruluşlara katılabilirler.

Yabancı Derneklerin Faaliyetleri:

Merkezleri yurt dışında bulunan yabancı dernekler ve vakıflar ile diğer kâr amacı gütmeyen kuruluşlar; Dışişleri Bakanlığının ve gerektiğinde ilgili diğer kurumların da görüşü alınmak suretiyle İçişleri Bakanlığının izniyle,

– Türkiye’de faaliyette veya iş birliğinde bulunabilir,

– Temsilcilik veya şube açabilir,

– Dernek veya üst kuruluş kurabilir veya kurulmuş dernek veya üst kuruluşlara katılabilirler.

Ceza Hükmü:

Yetkili mercilerin izni olmaksızın merkezleri yurt dışında bulunan yabancı dernekler ve diğer kâr amacı gütmeyen kuruluşların,

– Türkiye’de temsilciliklerini veya şubelerini açanlara,

– Faaliyetlerini yürütenlere,

– Bu kuruluşlarla iş birliğinde bulunanlar veya bunları üye kabul edenlere, İdari para cezası verilir ve izinsiz açılan şube veya temsilciliğin kapatılmasına da karar verilir.