STK NEDİR VE GÖREVLERİ NELERDİR?

Sivil toplum kuruluşu nedir?

      Sivil toplum kuruluşu, belirli bir amacı gerçekleştirmek, desteklemek veya daha ileri bir seviyeye taşımak amaçlı kuruluştur. Sosyal refahı iyileştirmeyi hedefleyen, kâr amacı gütmeyen kuruluşlardır. Devletin resmi kurumlarından bağımsız olarak çalışan, sosyal, kültürel, çevresel ve benzeri amaçları kapsamında, halkın bir araya gelerek gönüllülük esasıyla çalıştıkları, “Birlikten Güç Doğar” ilkesiyle kurulan ve hayatlarına bu ilkeyle devam eden yasal olarak devlet tarafından kaydedilen ve denetlenen topluluklardır.

      Tanım olarak Avrupa’da “Nongovernmental Organizations”, Amerika’da “Non-profit Sector”, Türkiye’de ise “Sivil Toplum Kuruluşları” olarak tanımlanmaktadır.

       Peki Sivil Toplum Kuruluşlarının Genel Olarak Görevleri Nelerdir?

  • Kuruluş amaçlarını gerçekleştirmek için belirledikleri konular üzerine çalışırlar,
  • Devletin yetersiz kaldığı veya devlete destek olmak amacıyla, konusuyla bağlantılı olarak açığın ve gecikmenin kapanmasına destek olurlar,
  • Sosyal refahın iyileştirmek için yardımcı olurlar,
  • Ülkede ve dünyanın herhangi bir yerinde haksızlığa uğrayan veya müdahale edilmezse haksızlığa uğrayacak insanların haklarını savunurlar,
  • Olumsuz alışkanlıkların önüne geçerek insanların suç işlemesine engel olurlar,
  • Herhangi bir konuyla ilgili giderilemeyen sorunları kamuoyunda duyarak, sorunların daha iyi ifade edilmesini sağlarlar,
  • Sosyal ve toplumsal konularda bireyleri eğiterek bilinçlendirmek zararlı olan etkenleri ortadan kaldırmak için mücadele ederler,
  • Toplumsal çıkarları ve hakları korumak amacıyla çalışmalar yaparlar.

       Sivil toplum kuruluşları, dernek, vakıf, sendika ve oda adı altında faaliyet gösteren, toplumun oluşturduğu ve toplum yararına çalışan kuruluşlardır.

       Sivil toplum kuruluşlarının en önemli özelliklerinden birincisi hükümetlerden, kamu kurumlarından ve siyasi partilerden bağımsız olarak çalışabilmeleri, ikincisi tamamen toplumsal düzen ve sosyal refah için çalışmaları dolayısıyla kâr amacı gütmemeleridir.

     STK’lar dünyada büyük önem kazanırken ülkemizde eski tarihlerde anlam kazanmıştır. Tarihsel olarak bakıldığında Osmanlı zamanından kalan bir vakıf kültürümüz vardır bu durum Batı ülkelerinde Sanayi devrimi ile birlikte yapılan haksızlıklara karşı konulmak üzere sonradan oluşmuştur.

Planet Fitness – 6800 W Gate Blvd, Ste 106 Austin, TX – Health & Fitness, Exercise & Fitness Programs – (888)-237-9005 hang cleans muscles exercise routine for women’s arms – fitness diet to lose weight for womenBir yanıt yazın