SPOR KULÜBÜ NASIL KURULUR?

Herhangi bir spor derneği kurmak istiyorsanız öncelikle Dernekler Yasasının Dernekler Yönetmeliğine uygun şekilde Spor Kulübü Derneği faal duruma getirmeniz gerekmektedir.

Dernek kurmak istiyorsanız en az 7 gerçek veya tüzel kişinin bu kulübün kuruluş aşamasında bir araya gelmesi gerekmektedir. Spor Kulübü Derneği Tüzüğü’nün hazırlanarak bulunduğunuz şehirde ki dernekler il müdürlüğüne başvuru yapmanız gerekmektedir. Spor Kulübü Derneği Tüzüğü’nde yer alan bilgilerin doldurulması gerekir

Spor Kulübü Derneği kurmak istiyorsanız Dernekler Müdürlüğüne aşağıda belirtilen belgeler ile başvurmanız gerekmektedir. kurucuları tarafından imzalanmış 2 adet Kuruluş Bildirimi (EK 1 Sayfamızdadır) ve aşağıda belirtilen ekleri derneğin kurulacağı yerin mülki idare amirliğine verilir.

  • Spor Kulübü Derneği Kurucuları tarafından imzalanmış 2 adet Dernek Kuruluş Bildirimi
  • Dernek kurucuları tarfından her sayfası imzalanmış 2 (iki) adet dernek tüzüğü,
  • Spor Kulübü Derneğinin kurucularının nüfus cüzdan fotokopisi,
  • Dernek adına yazışma ve tebligat almaya yetkilendirilmiş kişi veya kişilerin adı, soyadı, ikametgah adresleri ve imzalarının bulunduğu bir liste

Büyükşehir olarak tanımlanmış şehirlerde merkez ilçeler hariç diğer ilçeler dernek kuruluş işlemlerinde istenilen belgeleri birer fazlasını verirler. Spor Kulübü Derneği , kuruluş bildirimini ve istenilen belgeleri Dernekler Müdürlüğüne verdikten sonra tüzel kişilik kazanırlar. İşlemlerin tamamlanmasından sonra Dernekler Müdürlüğü dernek kuruluş bildirimini ve istenilen belgelerin alındığını spor kulübü derneği yetkili kişisine alındı belgesini verir.

STK KURUMSAL HİZMETLER derneğinizin tüm yönetim süreçlerinde sizlerle birlikte yer almaktadır.Bir cevap yazın