Spor Anonim Şirketlerinin Tescilinin İptali

SPOR ANONİM ŞİRKETLERİNİN TESCİLİNİN İPTALİ

(1) Bakanlık;

  1. a) Tescile ilişkin şartları kaybeden,
  2. b) Organlarını 7405 sayılı Kanuna aykırı olarak oluşturan ve Bakanlık tarafından yapılan yazılı ihtara rağmen bu aykırılıkları ihtar tarihinden itibaren üç ay içinde gidermeyen,
  3. c) Taahhüt ettiği hiçbir spor faaliyetine izinsiz ve mazeretsiz olarak üst üste üç yıl katılmayan spor anonim şirketlerinin Bakanlık nezdindeki tescillerini iptal eder.

(2) Taahhüt ettiği spor dalı faaliyetlerine izinsiz ve mazeretsiz olarak üst üste üç yıl katılmayan spor anonim şirketlerinin bu spor dallarına ilişkin tescilleri ilgili spor federasyonu tarafından Bakanlık bilişim sistemi üzerinden iptal edilir.