Sivil Toplum Kuruluşu

Stk açılımı nedir ?

Sivil Toplum Kuruluşu

Sivil Toplum Kuruluşları Hizmetleri Nelerdir ?

Sivil Toplum Kuruluşları ya da sivil toplum örgütleri, resmi kurumların dışında kalan ve bunlardan bağımsız olarak çalışan, politik, sosyal, kültürel, hukuki ve çevresel amaçları doğrultusunda, ikna ve eylemlerle çalışan.

Üyelerini ve çalışanlarını gönüllülük usulüyle alan, kar amacı gütmeyen ve gelirlerini bağışlar veya üyelik ödemeleriyle, yapılan etkinliklerden(faaliyetlerden) sağlayan kuruluşlardır.

Sivil Toplum Kuruluşları görevleri nelerdir ?

Stkların topluma katkıları , Stkların amaçları ;

Devletin yetişemediği konularda araştırma, tesis ve hizmet sağlayarak açığın ve gecikmenin kapanmasına yardımcı olmak.

Ülke vatandaşlarının seslerini duyurmalarını, sorumluluk almalarını ve devletle kurdukları örgütü diyoloğa geçirmeyi sağlamak.

Toplumsal anlamda bilinçlendirme ve eğitim çalışmaları yapmak. Toplumun zararına olan etkenlerin ortadan kaldırılması için mücadele etmek.

Halkın çıkarlarını ve haklarını korumak için çalışmalar yapmak.

STK’ların amacı sadece “ihtiyacı olana yardım etmek” değildir, STK’lar değişim yaratmayı ve çözüm üretmeyi hedefler.

Özetle STK’lar toplumun içinden gelip, toplumun sorunlarına çözüm arayan, aynı zamanda toplumla olan bağları sağlam olan kurumlardır. Adından da anlaşılabileceği gibi Sivil Toplum Örgütleri, toplum ile birlikte yaşarlar. Dernek, vakıf, sendika ve oda adı altında faaliyet gösterirler. Hepsinin dayandığı temel ” Birlikten Güç Doğar” ilkesidir. Kuruluş konuları farklılıklar gösterse de birey olarak altından kalkılamayacak konularla STK olarak baş etmek mümkündür.

Sivil toplum kuruluşu, resmi kurumlar dışında ve bunlardan bağımsız olarak çalışan, politik, sosyal, kültürel, hukuki ve çevresel amaçları doğrultusunda lobi çalışmaları, ikna ve eylemlerle çalışan, üyelerini ve çalışanlarını gönüllülük usulüyle alan, kâr amacı gütmeyen ve gelirlerini bağışlar ve/veya üyelik ödemeleri ile sağlayan kuruluşlardır.

Sivil toplum örgütleri oda sendika vakıf ve dernek adı altında faaliyet gösterir. Vakıf dernekler topluma yararlı bir hizmet geliştirmek için kurulmuş yasal topluluklardır ve herkese yardım etmek için kurulmuşlardır.

Sivil Toplum Örgütünün Özellikleri :

Gönüllük esasına göre çalışırlar.

Çalışanların tek amacı topluma hizmet etmek, toplumun sorunlarına çözüm bulmaktır.

Çalışanlar, hizmetlerinin karşılığında ücret almazlar.

Çalışanlar görevlerini yaparken ast- üst ilişkisi içinde çalışmazlar. Her birey diğerleriyle dayanışma içindedir ve yardımlaşma ön plandadır.

Devletin katkısı yoktur. Ancak örgütlenmelerini ve faaliyetlerini devletin koyduğu yasalar çerçevesinde gerçekleştirirler.

Devletin yetersiz kaldığı hizmetlerde halkın yararına çalışmalar yaparlar.

Masraflarını (ihtiyaçlarını), çalışmalara destek veren üyelerin bağışlarıyla karşılarlar.

Oda, sendika, dernek veya vakıf adı altında faaliyet gösteriler.

Aşağıda sivil toplum kuruluşlarının hangi alanlarda faaliyetler gösterdiğini bulabilirsiniz.

Sivil Toplum Kuruluşları ve Hizmet (Etkinlik) Alanları

-Eğitim

-Sağlık

-Sosyal Yardımlaşma

-İnsan Hakları

-Doğal Afetler

-Bilim ve Teknoloji

-Çevre

STK Kurumsal Hizmetler çatısı altında bir çok alanda personel istihdam edilmektedir. Stk iş ilanları alanında bir çok vatandaş iş arayışında bulunmaktadır. Eğer sizde stk iş ilanları alanında iş arıyorsanız, stk hizmetler sitemizin iş başvurusu kısmından iş başvuru formunu doldurarak stk alanında iş başvurusunda bulunabilirsiniz.Bir yanıt yazın