SİVİL TOPLUM

SİVİL TOPLUM

       Sivil toplum en genel anlamıyla, “devlet iktidarının baskısı ve denetimi altında olmayan gönüllü örgütlerin yer aldığı saha” olarak tanımlanabilir. Bir diğer tanım olarak da, “bir toplumun kendisini ve eylemlerini bir bütün olarak, devlet iktidarının baskısı ve denetimi altında olmayan gönüllü örgütler sayesinde örgütlenmesidir.”

Sivil toplum nedir ?  

   Genel olarak medya ve siyaset dilinde kullanılan bu ifade, halk arasında tam anlamıyla anlaşılamıyor. Yoldan geçen herhangi bir insana ‘sivil toplum nedir?’ diye sorarsanız doğru bir cevap olacağını sizlerde benim gibi düşünmüyorsunuz değil mi?

        80’li yıllardan günümüze dünyadaki gelişmelere paralel olarak ülkemizde de geliştiğini görüyoruz. Bu durumla birlikte sivil toplum kuruluşlarının toplum içinde giderek yaygınlaştığını, sayı olarak giderek arttıklarını görüyoruz. Aynı zaman da sivil toplum söylemenin siyasi partilerde ve devlet aktörleri tarafından sürekli kullanıldığını ve bununla yetinmeyip sivil toplumu kapsayan konularda çeşitli çalışmalar yapıldığını biliyoruz.

       Sivil toplum kuruluşları, dernek, vakıf, sendika ve oda adı altında faaliyet gösteren, toplumun oluşturduğu ve toplum yararına çalışan kuruluşlardır. Sivil toplum günümüzde üçüncü sektör olarak tanımlanır

       Sivil Toplum Kuruluşları (Örnek Liste)

  • İnsani Yardım Kuruluşları,
  • Kar amacı gütmeyen dernek ve vakıflar,
  • Dini kuruluşlar,
  • Düşünce kuruluşları,
  • Sendikalar,
  • Meslek kuruluşları,
  • Ticari kuruluşlar,
  • Siyasi partiler,
  • Gençlik kuruluşları,
  • Spor kulübü dernekleri,

      Sivil toplum kuruluşları, devletin hizmet sağlarken yetersiz kaldığı konularda, özellikle hizmetten faydalanamayan insanlara yönelik çalışmalar yapar. İnsan hakları ihlali ve eşitsizlik gibi durumlarda hükümeti ve konuyla alakalı kurumları yakından takip eder.