Mali Hükümlülükler

MALİ HÜKÜMLÜLÜKLER

(1) Spor kulüpleri ve spor anonim şirketleri;

  1. a) Ekonomik ve mali imkânlarını geliştirmek suretiyle şeffaflık ve güvenilirliklerini artırmak için çaba göstermek,
  2. b) Mali yükümlülüklerini süresi içinde yerine getirmek için gerekli özeni göstermek,
  3. c) Denk bütçe tesis etmek, giderlerini gelirleri oranında gerçekleştirecek bir idari ve mali yapı oluşturmak ve bu kapsamda ilgili spor federasyonu tarafından talimatlarla belirlenmiş bütçe ve harcama ilkelerine uyum göstermek,

ç) Sporun sürdürülebilirliğini sağlamak ve korumak amacıyla faaliyetlerde bulunmak ve bu kapsamda uzun vadeli sportif yatırımları özendirmek, zorundadır.