KONFEDERASYON NASIL KURULUR?

Konfederasyon kuruluş amaçları aynı olan en az üç federasyonun bir araya gelmesi ile kurulurlar. Konfederasyonlar kuruluş bildirimi ve eklerini mülki idare amirliğine vermek sureti ile tüzel kişilik kazanırlar. Konfederasyonlar kuruluş bildirimi ve eklerini mülki idare amirliğine vermek sureti ile tüzel kişilik kazanırlar.


Konfederasyon kuracak federasyon temsilcileri tarafından imzalanmış kuruluş bildirimi aşağıda belirtilen ekler, konfederasyonun kurulacağı yere mülki idare amirliğine verilir.

  1. Kurucu federasyon temsilcileri tarafından imzalanmış bir adet konfederasyon tüzüğü,
  2. Kurulması yönünde federasyonlarca alınmış genel kurul karar örneği,
  3. Kurucuların federasyonu temsil etmekle yetkilendirildiğine ilişkin ilgili federasyon yöneyim kurullarının karar örneği,
  4. Kurucular arasında yabancı dernek veya dernek ve vakıf dışında kar amacı gütmeyen kuruluşlar tarafından kurulan federasyon niteliğindeki tüzel kişiliklerin bulunması halinde, bu tüzel kişilerin konfederasyonlara kurucu olabilmesine dair İçişleri Bakanlığınca izin verildiğini belirten konfederasyon kurucuları tarafından imzalanmış yazılı beyan,
  5. Geçici yönetim kurulu üyeleri ile yazışma ve tebligatı almaya yetkili kişi veya kişilerin adı, soyadı, yerleşim yerine ve imzalarını belirten liste.

Üye devletlerin temsilcilerinden meydana gelen bir meclisi vardır. Bu meclis tarafından alınan kararları üye devletlerin de tatbik edebilmesi için her devletin ayrı ayrı bizzat yetkili organınca benimsenerek tasdik edilmesi gerekmektedir.

Peki konfederasyon ne demektir ?

– Birden fazla ülkenin genellikle dış işleri ve savunma alanlarında federasyona göre biraz daha ılımlı bir bağımlılık içinde ortak politika ve yönetim izleyip diğer alanlarda ise bölgesel yönetimlerinde serbest bulundukları devletler topluluğu
– Çeşitli ortaklıkların, daha çok sendikaların kümeleşmesi

STK KURUMSAL HİZMETLER  konfederasyon  kuruluşu derneğinizin tüm yönetim süreçlerinde sizlerle birlikte yer almaktadır.Bir yanıt yazın