Faaliyette Bulunma

FAALİYETTE BULUNMA

Yabancı STK’lar, Türkiye’de amaçları doğrultusunda belirli bir faaliyeti (kuruluş merkezinin amaç ve faaliyetleri ile uygun olacak şekilde) belirli bir süre içerisinde doğrudan gerçekleştirebilmek için “Türkiye’de Faaliyette Bulunma” izni (en fazla beş (5) yıl olmak üzere) almaları gerekmektedir. Yabancı STK adına Türkiye’de faaliyetleri sürdürebilecek en az bir (1) kişinin görevlendirilmesi ve görevlendirilen kişinin yabancı olması halinde Türkiye’de ikamet tezkeresinin (çalışma izni) bulunması gerekmektedir. Türkiye’de faaliyette bulunmak isteyen kuruluşların, aşağıda belirtilen belgelerle İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğüne doğrudan ya da posta yoluyla başvuruda bulunmaları gerekmektedir.