Derneklere Üyelik Koşulları

Üyelik Koşulları:

Fiil ehliyetine sahip bulunan her gerçek kişi ile tüzel kişiler, derneklere üye olma hakkına sahiptir. (Türk Medeni Kanunu madde 64) 15 yaşını bitirmiş ayırt etme gücüne sahip çocuklar da toplumsal, ruhsal, ahlakî, bedensel ve zihinsel yetenekleri ile spor, eğitim ve öğretim haklarını, sosyal ve kültürel varlıklarını, aile yapısını ve özel yaşantılarını korumak ve geliştirmek amacıyla yasal temsilcisinin kurulmuş çocuk derneklerine üye olabilirler. On iki yaşını bitiren küçükler yasal temsilcilerinin izni ile çocuk derneklerine üye olabilirler (Dernekler Kanunu madde 3) Türkiye’de yerleşme hakkına sahip olan yabancı gerçek kişiler de dernek kurabilirler veya kurulmuş derneklere üye olabilirler.

Ceza Hükmü:

Derneklere üye olmaları kanunlarla yasaklandığı halde dernek üyesi olanlara idari para cezası verilir. Derneklere üye olması kanunlarla yasaklanmış kişileri bilerek dernek üyeliğine kabul eden veya kaydını silmeyen, dernek üyesi iken derneklere üye olma hakkını kaybeden kişileri dernek üyeliğinden silmeyen dernek yönetim kurulu başkanına idarî para cezası verilir.