Dernek Tüzüğü Nasıl Hazırlanır

      Dernek tüzüğü nedir; Dernek kurmak isteyenlerin kuruluş aşamasında en çok zorlandığı konu Dernek Tüzüğünün nasıl yazılacağı ve neleri kapsayacağı konusudur. Dernek nasıl kurulur, dernek tüzüğü nasıl yazılır, tüzükte bulunması veya bulunmaması gereken önemli hususlar nelerdir, dernek tüzüğü nasıl değiştirilir, sizlerle bu konuları ele alalım ve konunun içerisine daha anlaşılır bir şekilde şöyle bir girelim. Dikkat edilmesi gereken pek çok husus var ama inanın yazımızı okuduktan ve bu maddeleri inceledikten sonra dernek tüzüğünüzü istediğiniz bir şekilde yazabileceksiniz. Hadi hep beraber başlayalım!

      Derneğinizi Kurarken Hazırlayacağınız Tüzükte Bulunması Gereken Hususlar;

 • Derneğin adı ve merkezi ile başlanarak,
 • Derneğin amacı ve bu amacı gerçekleştirmek için dernekçe sürdürülecek çalışma konuları ve çalışma biçimleri ile faaliyet alanı ayrıntılı bir şekilde yazılmalı,
 • Derneğe üye olma ve üyelikten çıkma/çıkarılma şart ve şekilleri,
 • Genel kurulun toplanma şekli ve zamanı ile birlikte Genel kurulun görevleri, yetkileri, oy kullanma ve karar alma usul ve şekilleri belirtilmeli,
 • Dernek feshedilmesi durumunda mal varlığının tasfiye şekli.
 • Derneğin ileride şubesinin bulunup bulunmayacağı, bulunacak ise şubelerin nasıl ve ne şekilde kurulacağı, görev ve yetkileri ile dernek genel kurulunda nasıl temsil edileceği,
 • Dernek üyelerinin ödeyeceği ilk giriş ve aidat miktarları ve belirlenme şekilleri,
 • Derneğin ne şekilde borçlanacağı usul ve esasları,
 • Derneğin yapacağı iç denetim şekilleri,
 • Dernek tüzüğünün ne şekillerde ve nasıl değiştirileceği,
 • Dernek feshedilmesi durumunda mal varlığının tasfiye şekli.
 • Yönetim ve denetim kurullu organlarının görev ve yetkileri, nasıl seçileceği, asıl ve yedek üye sayıları,

      Dernek tüzüğünüzde kanunları aykırı olmayacak şekilde derneğin amacına uygun diğer hükümlere yer verilebilir.

      Dernek Tüzüğünde Değişiklik Nasıl Yapılır?

      Dernek tüzüğünde değişiklik gerekiyorsa bu durum genel kurul kararıyla yapılabilir. Tüzük değişikliğinde genel kurul, katılma hakkı bulunan bütün üyelerin üçte ikisinin katılımıyla toplanır; çoğunluğun sağlanamaması durumunda toplantının ertelenmesi sebebi olursa ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı. Yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.

      Derneklerde tüzük değişikliği kararları, toplantıya katılan üyelerin üçte iki çoğunluğuyla alınabilir, yönetim kurulu kararıyla alınmaz.

SOSYAL MEDYA HESAPLARIMIZI TAKİP EDEBİLİRSİNİZ

FACEBOOK İNSTAGRAM YOUTUBE

Dernek Tüzüğü NedirBir cevap yazın