Dernek Lokali Nasıl Açılır?

Lokal, dernek üyelerinin soysal ihtiyaçlarını karşılamak üzere mülki idare amirinin izniyle açılan tesistir. Dernekler dernek merkezinin bulunduğu yer dışında başka il ve ilçelerde lokal açabilmektedirler

Dernekler, başka bir dernek, gerçek veya tüzel kişi ile ortaklaşa lokal açamaz. Federasyon ve konfederasyonlar hariç, lokal açabilmesi için derneğin en az bir yıldan beri faaliyette bulunması şarttır. Çocuk dernekleri lokal açamaz.

İl merkezlerinde açılacak lokaller için valiliğe, büyükşehir belediyesi sınırları içinde kalan ilçeler dahil olmak üzere diğer ilçelerde açılacak lokaller için kaymakamlığa bir dilekçe ile başvurulur.

Lokal, dernek üyelerinin soysal ihtiyaçlarını karşılamak üzere mülki idare amirinin izniyle açılan tesistir. Lokallerden kimler ne şekilde yararlanır

Lokalden yararlanacak üyelere, dernek üyeliğine kabul kararının tarih ve sayısı ile dernek başkanının imzası bulunan lokal kimlik kartı verilir. Üyeler lokalde bulundukları sürece bu kimliği üzerlerinde taşımak ve denetimler sırasında bu kartı göstermek zorundadırlar.

Lokale o derneğin üyesi olmayanlar giremez. Ancak, üyelerin beraberindeki misafirleri lokallere kabul edilebilir. Misafirler lokalde bulundukları sürece, misafir kartlarını ilk bakışta görülecek şekilde üzerlerinde taşımak zorundadırlar.

Lokallerin denetimini 

Mülki idare amiri, dernek lokallerinin, açma ve işletme belgesinde belirtilen şartlara göre işletilip işletilmediğini denetletebilir. Lokallerin denetimi, dernekler birimleri ve kolluk kuvvetlerince birlikte yapılır. Lokal denetiminde önceden bildirimde bulunma ve denetimin mesai saatleri içinde yapılması şartı aranmaz.

Derneğe ait lokal her gün 08.00’de açılır. Gece 23.30’da kapatılır. Gece 23.30’dan sonra her ne ad altında olursa olsun üyelere hizmet verilemez. Lokalin temizlik işlemleri en geç 24.00’e kadar tamamlanıp lokalin kapısı kapatılmak zorundadır. İl mülki idari amirinin yani valiliğin kararı ile bu tarih ve saatlerde değişiklik yapılabilir. Lokal açmak ve işletmek isteyen herkes bulunduğu ilin valiliği tarafından alınan özel kararlarına tabidir

STK KURUMSAL HİZMETLER olarak hem lokal açılışı hem de tüm dernek yönetim süreçlerinde sizlerin yanında yer almaktayız.Bir cevap yazın