Dernek Kurma Süreci Nasıl İşler?

STK kurumsal hizmetler olarak bizler dernek kurmak isteyen her kişi ve kurumun ilgili süreçteki tüm süreç ve prosedürlerini sağlıklı bir şekilde yapmakta ve sürecin doğal seyri ile devam etmesi için doğabilecek sorunları en pratik şekilde çözmekteyiz. Dernek açmak ve bunu sağlıklı bir şekilde idame ettirmek oldukça uzmanlık isteyen bir süreçtir. Bizler bu bilincin farkında yüksek standartlı hizmet anlayışını benimsemekteyiz. Nasıl dernek kurulur sorusunun cevabını arayan tüm bireylere en sağlıklı çözümleri sunmaktayız.

STK Kurumsal Hizmetler

Dernek kurmak oldukça meşakkatli, disiplinli ve uzun soluklu bir süreçtir. Bu sürecin başarılı bir şekilde idame edilmesi fevkalade önemlidir. Peki, dernek nasıl kurulur ve hangi aşamalardan oluşur?

Dernek nasıl kurulur 

  1. Dernek kurmadan önce kurulacak derneğin amacı net bir şekilde belirlenmelidir. Bu amaç; fayda getiren her türlü konunun muhatabı olabilir. Her derneğin bir amacı vardır. Dernek, faaliyet ve işlerini bu amaç etrafında şekillendirerek büyür.
  2. Dernek kurmak için kaç kişi gerekli sorusu da sıklıkla sorulmaktadır. Dernek kurmak için bir araya gelmiş en az yedi kişi olmalıdır. Bu konu kanun ile sabitlenmiş olup asgari sayının altına düşülmemelidir. Bunun yanı sıra derneğin yönetim kolları da tayin edilmelidir. Yani kurucu üyeler gibi kavramlara netlik getirilip üyelerin statüsü ve yetkileri de tayin edilmelidir.
  3. Elbette her derneğin bir ismi olmalıdır. Dernek ismi pek çok kişinin düşündüğü gibi basit bir durum değildir. Dernek ismi nasıl seçilir sorusu sürecin doğal akışı içerisinde birçok kez sorulmakta ve cevap arınmaktadır. Zira her isim alınamamaktadır. Türk, Türkiye yahut Atatürk gibi özel sözcüklerden oluşan derneklerin kurulabilmesi için özel izne ihtiyaç duyulduğu gibi aynı zamanda tüm, bütün gibi kapsayıcı ifadelerin yer aldığı dernek isimleri için de aynı süreç geçerli olup izne gereksinim vardır. Dernek ismi verilirken bu noktalara dikkat etmek gerekir. Birçok dernek kurulduğu için alınacak ismin daha önce kurulmuş herhangi bir derneğin ismi olup olmadığı da tespit edilmelidir.
  4. Her kurum ve kuruluşun görevleri, üye yetkileri, işleyişi ve organların birbiri ile iletişimini belirleyen kurallar bütünü vardır. Derneklerin de bu kurallar bütününe ihtiyacı vardır. Dernek tüzüğü olarak adlandırılan bu sürecin oldukça titiz ilerlemesi gerekir. Aksi takdirde dernek işleyişi noktasında uzun vadede pek çok aksaklıklar kendini gösterecektir. Bu konuda Dernekler Başkanlığı bir kolaylık sağlasa da bu tek başına yeterli değildir. Dernekler Başkanlığı örnek dernek tüzüğü sunmaktadır ama bu örnek şablonun ilgili derneğe entegre edilmesi de çok kolay değildir. En doğru şekilde örnek tüzük revize edilerek derneğin amacına uygun hale getirilmeli yahut en baştan profesyonel bir şekilde hazırlanmalıdır.
  5. Kurulan ve faaliyetlerine devam eden her derneğin bir adresi vardır. Kurulacak olan derneğin de adresinin tayin edilmesi gereklidir.
  6. Dernek kurmak yasal prosedürlere uyularak gerçekleştirilen aşamalardan oluşur. Her yasal prosedürde rastlandığı gibi dernek kurma prosedüründe de gerekli birtakım belge / evrak bulunmaktadır. Dernek kurmak için gerekli evraklar; dernek tüzüğü, dernek kuruluş bildirimi, muvafakatname yahut kira kontratı ve son olarak tebligat listesidir. Derneğin tüzüğünün tüm kurucu üyeler tarafından imzalanması ve en az dört tane hazırlanması gereklidir. Keza dernek kuruluş bildirimi de tek başına yeterli olmamakta, en az iki tane hazırlanmalıdır. Tebligat listesi dernek adını ve dört kurucu üyenin bilgi ve imzasını içermelidir. Son olarak bu belge de iki örnek ile hazırlandıktan sonra tüm belgelerin fotokopi olmayacağı bilinmelidir.
  7. En nihayetinde dernek başvurusu aşaması gelmektedir. Dernek başvurusu nereye yapılır sorusuna cevap; Dernekler Büro Amirliği’dir.

Dernek kurma sürecine ilişkin tüm prosedürleri ve aşamaları sizlere aktardık ancak bunların bilinmesi ile doğru bir şekilde tatbik edilmesi profesyonellik istemektedir. Bu noktada bizlerle iletişime geçebilir ve profesyonel bir hizmet alabilirsiniz.