Dernek Kurma Hakkı

Dernek Kurma Hakkı:

Fiil ehliyetine sahip herkes önceden izin almaksızın dernek kurma hakkına sahiptir. (Dernekler Kanunu madde 3) Onbeş yaşını bitiren ayırt etme gücüne sahip küçükler; toplumsal, ruhsal, ahlakî, bedensel ve zihinsel yetenekleri ile spor, eğitim ve öğretim haklarını, sosyal ve kültürel varlıklarını, aile yapısını ve özel yaşantılarını korumak ve geliştirmek amacıyla yasal temsilcilerinin yazılı izni ile çocuk dernekleri kurabilir. (Dernekler Kanunu madde 3) ü Türkiye’de yerleşme hakkına sahip olan yabancı gerçek kişiler de dernek kurabilirler.

Ceza Hükmü:

 Dernek kurma hakkına sahip olmadıkları halde dernek kuranlara idari para cezası verilir.