DERNEK BEYANNAMESİ NASIL DOLDURULUR

Nasıl doldurulur ? Dernek beyannamesi doldurmak için gerekli bilgileri şu şekilde özetleyebiliriz. Dernek beyannamesi doldurmak için gerekli bilgiler şunlardır : Dernekler her sene 30 Nisan gün sonuna kadar beyannamelerini derbis üzerinden Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü’ne bildiriyorlar. Derneklerin derbis ‘e yaptığı bu bildirim haricinde bir başka bildirimi bulunmuyor. Yani dernekler sadece Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü’ne bildirim yapıyor. Vergi Dairesi vb. bir başka yere beyanname/bildirim vermiyorlar.

DERBİS’e giriş yaptıktan sonra Beyanname bölümüne geçilerek toplam 12 bölümden oluşan beyanname doldurulabilir. Ancak bundan önce verilecek beyanname için yönetim kurulunda karar almak gerekiyor. Yani yönetim kurulu verilecek beyannamenin detaylarını inceleyip Yönetim Kurulu Kararı olarak Karar Defteri’ne yazıyor. Burada toplantıya katılanların oy birliği mi var yoksa oy çokluğu mu var, bu önemli. Zira bu bilgi, Yönetim Kurulu Kararı’nın tarih ve sıra numarası ile birlikte Derbis’teki beyannamenin 12. bölümüne girilmek zorunda.

Beyannamenin en önemli bölümlerinden bir tanesi olan 7. bölümde olan Mali Bilgiler. Bu bölümde eğer İşletme Hesabı’na (Basit Usul) göre defter tutuluyorsa solda Gelirler sağda Giderler olmak üzere iki kısım var. Oradaki bilgiler dolduruluyor.

Önceki yıldan devreden gelir

Gelirler kısa banka alacaklar üye ödemeleri yurtdışından alınan yardımlar kamu kuruluşundan alınan yardımlar diğer bağış ve yardımlar toplamı kira gelirleri diğer gelirler alınan borçlar

Önceki yıldan devreden borç genel giderler, Personel Giderleri, Amaç ve Hizmet giderleri toplamı, Kültür, sanat, spor, Eğitim ve Araştırma, Sağlık, Sosyal Hizmetler, Çevre (doğal hayvanları koruma), Ekonomik sosyal ve toplumsal kalkınma, Hukuk ve İnsan Hakları, Hayır yardımları, Uluslararası faaliyetler, Diğer giderler, Mevcut kasa, Mevcut bank,  Mevcut alacaklar, Giderler toplamı

Dernek beyannamesi 11 bölümden oluşur ve gelir, gider bölümü dışında kalan kısımları kolaylıkla doldurabilirsiniz. 7. bölümde yer alan gelir-gider kısmının, hesap tablosunda yer aldığı gibi doldurulması gereklidir.

STK Kurumsal Hizmetler profesyonel ekibiyle sizlere profesyonel hizmet sağlamaktadır.Bir yanıt yazın